Välkommen att vara med, ju fler vi är som hjälps åt desto roligare och lättare blir det. Just nu planerar vi för följande aktiviteter under 2022:
Städ- och fixardag i hamnen lördagen den 14/5 kl. 10.00 (renov. bryggor mm)
Fisketävling lördagen den 16/7 kl. 06.00
Årsmöte lördagen den 16/7 kl. 10.00
Krabbmetartävling för barn söndagen den 17/7 kl. 15.00
Städ- och fixardag i hamnen lördagen den 6/8 kl. 10.00
Tipspromenader - tisdag under sommaren arrangeras denna av vår förening. Tipspromenaderna har genom åren inverkat oerhört positivt på föreningens ekonomi. Vi kommer i år endast att genomföra de promenader som vi lyckas förbereda och bemanna, helst alla 5. Känner du att du har tid och lust att hjälpa till med en promenad? Kontakta då Åsa Svensson på tel: 0702-292419, eller e-mail: fam-svensson@hotmail.com 

Torsviks småbåtshamn

Vi är lyckligt lottade som har en hamn i Olofsbo i en så vacker miljö att många väljer att tillbringa tid här under sin semester och lediga tid. Det är inte bara personer med båt och båtplats som lockas till hamnområdet och detta är vi mycket glada och stolta över. Förutom att bara titta på utsikten mot havet och båtar som går ut och kommer in, så är det också populärt att grilla, meta krabbor och fiska från våra två stenpirer. Det är vår förening som löpande arbetar med att underhålla och utveckla hamnområdet med dess bryggor, bänkar och grönområden. Det är styrelsens klara målsättning att fortsätta att utveckla hamnområdet till ett än mer trivsamt område där både barn och vuxna kan umgås på ett trivsamt och tryggt sätt.
 

STÄDDAG 14/5 KL 10.00 Hård vind/storm har även i år gjort att vi fått en del skador på våra bryggor och rampen. Skadorna är i skrivandets stund dock inte större än att vi räknar med att kunna fixa till detta på vår städdag lördagen den 14/5 kl. 10.00 om vi blir tillräckligt många. Vi uppmanar så många som möjligt att komma och hjälpa till då. Ta med verktyg lämpliga för renovering av bryggor och förberedelse för ev. gjutning under året. Låt oss hoppas att det att det inte händer något mer så att vi kan lägga våra pengar på vidareutveckling snarare än på reparation.
Om du har bytt mailadress v v maila din nya adress till daniel.johansson69@hotmail.com så blir det lättare att hantera mailutskick.