Aktiviteter 2020

Bäste Medlem                                           
Här hittar du planerade aktiviteter som kommer att genomföras under året. Det är viktigt att du som medlem håller dig uppdaterad om vad som händer i föreningen och aktivt deltager på de aktiviteter som vi genomför och kallar till. Detta är nödvändigt om vi ska kunna ha en trevlig och funktionsduglig hamn, samtidigt som vi alla har roligt tillsammans. 
Just nu planerar vi för följande aktiviteter under 2020:
* Städ- och fixardag i hamnen  lördag i maj  16/5 10.00 (renov. bryggor mm)
* Årsmöte 18/7 kl 10
* Krabbmetartävling för barn söndagen den 19/7 kl. 15.00
* Städ- och fixardag i hamnen lördagen den 8/8 kl. 10.00
* Tipspromenader -  Tipspromenaderna har genom åren inverkat oerhört positivt på föreningens ekonomi (mellan 20-30 000kr/år).  Känner du att du har tid och lust att hjälpa till med en promenad? Kontakta då Åsa Svensson på tel: 0702-292419, eller e-mail: fam-svensson@hotmail.com

Förtöjer Du din båt tillräckligt bra?

 

Under säsongen 2012 så var det vid några tillfällen båtar som släppte från sina förtöjningar. Vi uppmanar alla medlemmar att respektera de instruktioner som finns gällande förtöjning av båten. Dessa finner Du både vid rampen i hamnen och på hemsidan. Använd alltid fjädrande fästen av något slag, både i aktern och fören. Detta sparar både båt, stolpar och bryggor. Glöm inte heller att regelbundet se till att din båt blir öst om den saknar pump.

 
Båtarna tar vi som vanligt upp senast den 31 oktober.


 

Medlemmar:
Kontakta oss via kontaktformuläret om du
ej fått lösenordet till medlemssidorna på mail.