Aktiviteter 2018

Bäste Medlem                                           
Här hittar du planerade aktiviteter som kommer att genomföras under året. Det är viktigt att du som medlem håller dig uppdaterad om vad som händer i föreningen och aktivt deltager på de aktiviteter som vi genomför och kallar till. Detta är nödvändigt om vi ska kunna ha en trevlig och funktionsduglig hamn, samtidigt som vi alla har roligt tillsammans. 
Just nu planerar vi för följande aktiviteter under 2018:
* Städ- och fixardag i hamnen lördagen den 12/5 kl. 10.00 (renov. bryggor mm)
* Fisketävling lördagen den 21/7 kl. 06.00
* Årsmöte lördagen den 21/7 kl. 10.00
* Krabbmetartävling för barn söndagen den 22/7 kl. 15.00
* Städ- och fixardag i hamnen lördagen den 11/8 kl. 10.00
* Tipspromenader - varje tisdag under sommaren arrangeras denna av vår förening. Tipspromenaderna har genom åren inverkat oerhört positivt på föreningens ekonomi (mellan 20-30 000kr/år). Vi kommer i år endast att genomföra de promenader som vi lyckas förbereda och bemanna. Känner du att du har tid och lust att hjälpa till med en promenad? Kontakta då Åsa Svensson på tel: 0702-292419, eller e-mail: fam-svensson@hotmail.com

Förtöjer Du din båt tillräckligt bra?

 

Under säsongen 2012 så var det vid några tillfällen båtar som släppte från sina förtöjningar. Vi uppmanar alla medlemmar att respektera de instruktioner som finns gällande förtöjning av båten. Dessa finner Du både vid rampen i hamnen och på hemsidan. Använd alltid fjädrande fästen av något slag, både i aktern och fören. Detta sparar både båt, stolpar och bryggor. Glöm inte heller att regelbundet se till att din båt blir öst om den saknar pump.

 
Båtarna tar vi som vanligt upp senast den 31 oktober.


 

Medlemmar:
Kontakta oss via kontaktformuläret om du
ej fått lösenordet till medlemssidorna på mail.